Vòng Đời Tên Miền Việt Nam Và Quốc Tế

Tất cả các tên miền đều có vòng đời. Có một tên miền chỉ có một “vòng đời”. Tuy nhiên, có những miền trải qua nhiều vòng đời trong quá trình tồn tại.

Tên miền Việt Nam và tên miền quốc tế về cơ bản có vòng đời giống nhau. Tuy nhiên, có nhiều khác biệt do quy định khác nhau từ ICANN và VNNIC. Cùng DK Tech tìm hiểu về vòng đời tên miền qua bài viết sau đây!

 

Tên miền Việt Nam

Tên miền quốc gia Việt Nam: Tên miền quốc gia Việt Nam cấp cao nhất “.vn” (sau đây gọi là tên miền “.vn”) và các tên miền cấp dưới, tên miền cấp dưới cấp cao nhất, đứng đầu là tên miền cấp Việt Nam.

* Từ ngày 07/02/2022 trở đi, vòng đời tên miền .vn như ảnh:

Trạng thái tên miền tự do

Nếu tên miền chưa được đăng kí bởi bất kỳ ai hay doanh nghiệp nào, bạn hoàn toàn có thể đăng kí và sử dụng nó

Trạng thái tên miền đã đăng ký

Một tên miền đã được đăng ký bởi một tổ chức, tổ chức hoặc cá nhân. Nếu bạn muốn chuyển sang nhà cung cấp khác, bạn sẽ phải đợi cho đến khi tên miền của bạn đủ 60 ngày.

Gia hạn/Duy trì tên miền

Ngay sau khi đăng ký, tên miền phải được duy trì ít nhất một năm. Bạn cũng có thể gia hạn tên miền ngay sau khi đăng ký. Ngoài ra, tên miền có giá trị trong một năm. Nếu tên miền hết hạn, chủ thể tiếp tục phải nộp phí gia hạn tên miền trong 25 ngày.

Trạng thái tạm ngừng hoạt động

Vòng đời tên miền sẽ tạm ngừng ngay từ ngày hết hạn đến ngày thứ 25 sau khi hết hạn.

Trạng thái xử lý thu hồi

Nếu sau 25 ngày bị đình chỉ hoạt động mà người đăng ký tên miền không đóng phí duy trì thì tên miền sẽ bị tạm ngừng hoạt động. Trong thời gian này, bạn sẽ không thể gia hạn vòng đời tên miền ngay cả khi bạn muốn. Quy trình thu hồi tên miền như sau:

 • Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày tên miền chuyển sang trạng thái bị thu hồi, VNNIC sẽ làm việc với Nhà đăng ký tên miền để thực hiện các thủ tục hành chính xác minh việc quyết định thu hồi tên miền.
 • Sau 15 ngày kể từ ngày tên miền bị thu hồi và được Nhà đăng ký tên miền xác nhận chưa nộp phí quản lý tên miền (thông báo trực tuyến bằng “danh sách tên miền”) và “miễn phí quản lý” kèm theo chữ ký số của nhà đăng ký, tên miền bị thu hồi.
 • Kết quả xác minh cho thấy tên miền bị thu hồi không thuộc trường hợp vi phạm các quy định về đăng ký tên miền “.VN” tại Điều 6 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT thì tên miền đó được thu hồi. name shall: Sẽ được khôi phục lại trạng thái tự nhiên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể đăng ký sử dụng.
 • Lưu ý: Tên miền ở trạng thái này không thể được gia hạn.

Thu hồi tên miền

Quá trình miễn phí tên miền sẽ được VNNIC thực hiện ngẫu nhiên và tự động tối đa 15 ngày kể từ ngày hết hạn.

 

Tên miền Quốc tế

Tên miền quốc tế thuộc sở hữu của một cá nhân (hoặc tổ chức) đã đăng ký với ICANN cho đến khi nộp phí duy trì.

Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra khi tên miền đó ngừng hoạt động không? Bài viết này sẽ giúp phát triển một cách tiếp cận rõ ràng hơn để đăng ký, sử dụng và bảo mật tên miền.

Vòng đời tên miền quốc tế
Vòng đời tên miền quốc tế

Available

Tất cả các miền có cùng một điểm bắt đầu cho giai đoạn “Có sẵn”. Điều này có nghĩa là sẽ không có ai đăng ký tên miền của bạn và bạn có thể dễ dàng đăng ký tên miền đó thông qua công ty đăng ký tên miền miễn là tên miền đó hợp lệ.

Tiêu chuẩn như sau:

 • Chỉ được chứa các chữ cái, số hoặc chữ cái –
 • Tên miền có độ dài tối đa là 64 ký tự không bao gồm các ký tự đặc biệt sau: #, (), dấu phẩy (,), dấu phẩy (?), dấu chấm than (!), %, (*)

Tên miền có sẵn có thể được đăng ký với thời hạn từ 1 đến 10 năm và có thể duy trì lên đến khoảng 50 năm.

Registered

Ngay sau khi mua, miền sẽ chuyển sang giai đoạn này.

Nếu bạn muốn chuyển tên miền của mình sang nhà đăng ký khác, bạn phải đợi cho đến khi tên miền được 60 ngày.

Tên miền có thể được gia hạn vào ngày cuối cùng hoặc bất kỳ lúc nào miền đang hoạt động (bạn có thể gia hạn sau khi mua). Khoảng thời gian sử dụng tên miền được cộng thêm một năm vào ngày hết hạn. Lưu ý: Thời hạn hiệu lực của tên miền quốc tế có thể được gia hạn tối đa 10 năm.

Nếu bạn quên thao tác này, hoặc bạn không có nhu cầu sử dụng tiếp và không gia hạn, tên miền của bạn sẽ bị chuyển sang giai đoạn tiếp theo là hết hạn.

 

Bài viết tham khảo: Dịch Vụ Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp

 

Expired

Khi tên miền của bạn hết hạn, bạn sẽ không thể truy cập tên miền của mình hoặc chuyển tên miền của mình sang nhà cung cấp khác.

Khoảng thời gian mà tên miền có thể được gia hạn kể từ ngày hết hạn là từ 0 đến 30 ngày.

Tuy nhiên, thời gian gia hạn tên miền khác nhau. Ví dụ có một số miền đặc biệt như:

 • Tên miền .EU, .WS, .AI, .DE: Có hiệu lực 1 năm kể từ ngày đăng ký. Tuy nhiên, nó phải được gia hạn ít nhất bốn ngày trước khi tên miền hết hạn.
 • Tên miền .UK: Bạn chỉ có 14 ngày để chờ gia hạn tên miền của mình sau khi hết hạn.
 • Tên miền .CN: Thời gian chờ gia hạn tên miền chỉ 4 ngày sau khi hết hạn.

Redemption Period

ICANN, tổ chức quốc tế quản lý tên miền, yêu cầu tất cả các tên miền phải tồn tại 30 ngày trước khi hết hạn và bị xóa. Tại thời điểm này, tất cả thông tin sẽ bị xóa. Điều này có nghĩa là các trang web, e-mail hoặc các dịch vụ khác được liên kết với tên miền của bạn sẽ ngừng hoạt động.

Tên miền có thể được khôi phục bằng cách liên hệ trực tiếp với nhà đăng ký tên miền và yêu cầu hoàn lại tiền tên miền (tùy thuộc vào tên miền). Chi phí phải trả = tiền chuộc + phí gia hạn tên miền ít nhất 1 năm. Tiền chuộc thường vào khoảng 100 đô la Mỹ.

Tuy nhiên có một số tên miền đặc biệt như:

 • Tên miền .JP: Có thời gian khôi phục trong 19 ngày sau khi tên miền hết hạn.
 • Tên miền .UK: Có thời gian chờ khôi phục trong 14 ngày sau khi tên miền hết hạn.
 • Tên miền .EU/.BE: Có thời gian khôi phục 29 ngày sau khi tên miền hết hạn

Pending Deletion

Sau khi tên miền vượt qua giai đoạn mua lại, trạng thái của nó sẽ chuyển sang trạng thái Đang chờ xóa (xem bài viết Trạng thái tên miền của chúng tôi để biết thêm thông tin).

Giai đoạn này sẽ kéo dài trong 5 ngày và vào ngày cuối cùng từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều Giờ Thái Bình Dương (1 giờ sáng đến 4 giờ sáng Giờ Việt Nam), tên miền sẽ bị xóa và cung cấp cho mọi người đăng ký.

Bạn có thể sử dụng công cụ tính ngày của chúng tôi để tính ngày hết hạn của miền.

Released

Tên miền của bạn sẽ khả dụng trở lại và bạn có thể đăng ký lại và bắt đầu cuộc sống mới.

 

Lưu ý

Vị trí miền của bạn trong vòng đời này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Vì vậy, hãy gia hạn tên miền của bạn kịp thời để nó có thể phục vụ bạn.

Tên miền có giá trị có thể dễ dàng bị mất vĩnh viễn.

Những tên miền có lượng truy cập cao thường được giới săn tên miền “quan tâm”. Nếu một tên miền vừa được phát hành và chủ sở hữu tên miền đó không có thời gian đăng ký lại thì các máy khác sẽ đăng ký ngay.

DMCA.com Protection Status